To swot or not to swot, that's the question!

Bij het bepalen van jouw bedrijfsstrategie is het belangrijk om te weten waar je staat alvorens je verder gaat. Een goede SWOT-analyse is hiervoor een waardevolle oefening, die wij ten stelligste aanbeleven.

To swot or not to swot, that's the question

Bij het bepalen van jouw bedrijfsstrategie is het belangrijk om te evalueren waar je staat alvorens je verder gaat. Je kan het vergelijken met een scheepskapitein die zijn koers dient uit te zetten alvorens hij uitvaart, op basis van volgende gegevens:

-Waar ben ik?

-Waar wil ik naartoe?

-Hoe dien ik te varen?

-Wat wil ik omzeilen?

Als onderdeel van deze analyse is een SWOT-oefening uiterst zinvol en belangrijk. Het betreft hier het in kaart brengen van volgende zaken, vergeleken met uw belangrijkste concurrent(en):

S = Strengths:

Wat zijn onze sterktes als bedrijf, waar en hoe maken we echt het verschil. Dit gaat zowel over jouw organisatie als jouw producten, service, levertermijnen, ...

W = Weaknesses:

Waar scoor je niet goed en blijf je in gebreke, welke zaken verdienen verbetering, waar is de concurrentie merkelijk beter in.

O = Opportunities

Welke zakelijke opportuniteiten zie je om te groeien, binnen bestaande of nieuwe markten, welke innovaties zouden dit mogelijk maken, zijn er zinvolle overnames of partnerships, ...

T = Threats

Wie of wat bedreigt jouw business model en bedrijf? Dit kunnen nieuwe technologieën en concurrenten zijn, maar evenzeer een verandering in de regelgeving, het subsidiebeleid, volatiele grondstofprijzen of bepaalde schaarstes.

Enkele tips & trics:

-Wees eerlijk voor jezelf

-Wees concreet , verval niet in algemeenheden. Bijvoorbeeld:levertermijn < 48 uur is beter dan 'korte levertermijn'.

-Betrek de ganse organisatie: een leidinggevende kan hier een gans ander beeld van hebben dan zijn team, en het zijn net deze verschillen in opinie en observatie die verrijkend zijn. Je kan perfect eerst jouw SWOT-analyse maken en vervolgens vragen aan jouw team m hetzelfde te doen, om ze vervolgens in een gezamenlijke vergadering naast mekaar te leggen en de verschillen te bespreken.

- Vraag het aan jouw klanten: de interne mening is uiteraard belangrijk, deze van diegenen die uw facturen betalen eveneens. Het kan onderdeel zijn van een groter geheel, zoals een klantentevredenheidsonderzoek, of simpelweg een topic tijdens een volgende ontmoeting.

- Vraag het aan jouw leveranciers: de kans is groot dat jouw leveranciers jouw concurrenten beleveren en een goed beeld hebben van de sterke en zwakke spelers, markttrends, nieuwe spelers die op de markt komen en dergelijke. Ze beschikken over waardevolle marktkennis die u kunnen helpen, en zullen gemotiveerd zijn om u te helpen en deze kennis te delen.

 

Mij volgen? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief!