10 praktijktips voor een geslaagd innovatietraject

Een innovatieproject in goede banen leiden is niet altijd evident, en deze 10 praktijktips helpen u op weg naar een geslaagd innovatietraject.

10 praktijktips voor een geslaagd innovatietraject

Heel wat kleine en grote bedrijven zijn dagelijks bezig met nieuwe ontwikkelingen en innovaties, al dan niet met vallen en opstaan. Vanuit mijn praktijkervaring deel ik graag de volgende 10 praktijklessen die ertoe kunnen bijdragen dat innovatieprojecten meer kans hebben op slagen:

1.    Ken je markt, klant en concurrentie

Innovatie is pas effectief als ze beantwoordt aan de vragen en noden van de markt en de klant, en als ze duidelijk onderscheidend is van de concurrentie. De aandacht voor deze drie: markt, klant en concurrentie, geldt vanaf dag één en houdt nooit op.

2.    Doe je huiswerk

Weet welke industriële eigendommen al bestaan en bescherm ook je eigen ontwikkelingen.

3.    Maak het verschil

Doe het anders dan je concurrenten. Dat kan met fundamentele verschillen, andere accenten of een vernieuwende aanpak. Onthoud: een kopie is zelden zo goed als het origineel.

4.    Ken je sterktes en zwaktes

Elke innovatie start met een SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats). Voor een realistisch benadering kies je zowel je eigen voor- en nadelen, als de externe kansen en bedreigingen.

5.    Klant is koning

Vraag de mening van je eindklant. Hij is de (toekomstige) koper van je product of dienst. Iets op de markt brengen waar de eindklant niet in geïnteresseerd is, is het bedrijfsequivalent van een kamikazepiloot. Ook tijdens het innovatietraject blijft de feedback van de eindklant enorm waardevol.

6.    Wees eerlijk

Eerlijk duurt het langst, ook bij innovatie. Verbloem de feiten niet, en wind er geen doekjes om. Ook in je marktanalyses, en ook als ze niet in je voordeel zijn. En bieden je bevindingen weinig perspectief? Durf dan op tijd te stoppen.

7.    Service als deel van innovatie

Een geslaagde innovatie toont zijn meerwaarde op korte en lange termijn, en in elk aspect van de bedrijfsvoering. De service en dienst na verkoop zijn al tijdens de ontwikkelingsfase belangrijke pijlers. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan.

8.    Alleen is maar alleen

Weet wat je kunt en vooral: wat een ander beter doet. Zoek versterking voor zaken waar anderen beter in zijn. Ga partnerships aan, zoek voordelen in overnames of benut de sterktes van een concurrent om een nieuwe markt te veroveren.

9.    Beter 1 goede ontwikkeling

Focus. Veel ideeën zijn goed, maar kies en ga er volledig voor. Richt je volledige aandacht op één ontwikkeling zodat die alle kansen krijgt, in plaats van twee ontwikkelingen die slechts gedeeltelijk doordacht zijn.

10. Vraag raad aan een buitenstaander

Zorg dat de juiste competenties aanwezig zijn in je organisatie, en vraag indien nodig hulp van buitenaf. Het voordeel van een externe expert is dat die zonder vooroordelen je project onder de loep neemt, op een kritische en objectieve manier. En geen zorgen: met een goede overeenkomst qua geheimhouding blijven je bedrijfsgeheimen bewaard.

 Heb je nog bijkomende tips en zaken om mee rekening te houden? Deel jouw kennis en ervaring met ons.

Mij volgen? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief!