De marketingstrategie

De marketingstrategie geeft aan welke weg bewandeld zal worden per deelaspect van de zogenaamde marketingmix : Product, Prijs, Promotie, Plaats, People, Productie, enz.

De marketingstrategie dus niet enkel over de promotiestrategie, zoals vaak onterecht wordt aangenomen.

Het is uiterst belangrijk om te weten waar u staat alvorens u verder gaat, en de markt nader te onderzoeken.

Bijkomend zijn verscheidene analyses en oefeningen onontbeerlijk, die  zoals bijvoorbeeld:

- SWOT-ANALYSE (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Wat zijn de sterktes en zwaktes van uw bedrijf, uw aanbod en uw marktbenadering, alsook de mogelijke opportuniteiten en concrete bedreigingen?

- CONCURRENTIEANALYSE: Welke bedrijven, producten en/of technologieën zijn bedreigend voor onze business?

- WAARDEKETEN: Welke marktspelers en bedrijven zijn er actief tussen de eindklant en de basisgrondstoffenproducent, en hoeveel marge wordt er verdiend per tussenstap?

- SEGMENTATIE: Hierbij wordt de markt opgedeeld in marktsegmenten op basis van een aantal criteria, om zo een duidelijke focus en aangepaste benadering per segment mogelijk te maken.(Segmentering->Doelstelling->Positionering)

- PRODUCTAANBOD: wat wordt er concreet aangeboden, met welke service, in welke verpakkking, met welke technische eigenschappen en performanties,... ?

- USP (Unique Selling proposition): wat maakt uw aanbod/bedrijf uniek en onderscheidend ten opzichte van de concurrenten, en hoe duurzaam is uw onderscheidend vermogen op korte, middellange en lange termijn?

- QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT: vertaling van iedere (technische) eigenschap van uw product naar een voordeel voor de klant.

- PRIJSBELEID:  wat is de kostprijs, op welke wijze wordt de verkoopprijs bepaald, welke prijs- en kortingsstructuur worden gehanteerd, hoe verhoudt de prijs zich tot deze van de concurrentie, welke prijserosie wordt er verwacht de komende jaren? Wat is de verwachte kostprijsevolutie?

- ROUTE TO MARKET: welke kanalen zal u benaderen en gebruiken om uw product naar de markt te brengen, wie worden uw rechtstreekse klanten, hoe verloopt de verdere distributie?

-PROMOTIEPLAN: welke promoties, web marketing acties, beursdeelnames, advertenties en dergelijke  zijn nodig om het product te lanceren en leads te genereren, en om naambekendheid te genereren bij het doelpubliek?

- COMMERCIEEL PLAN: het commercieel plan (verkoopsplan) bevat minimaal de verkoopsdoelstellingen per jaar, per product en per regio of land.

- FINANCIALS: het financieel plan wordt opgesteld en toegevoegd, om te komen tot een volwaardig business plan.

Voor de uitwerking van elk van de bovenstaande analyses en concepten kan u rekenen op ons, in nauwe samenwerking met u of uw organisatie.

Mij volgen? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief!